menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

M14 Dostawa rur i elementów preizolowanych z rezystancyjnym systemem sygnalizacyjno-alarmowym zgodnym z systemem stosowanym w warszawskim systemie ciepłowniczym, przeznaczonych do stosowania w warszawskim systemie ciepłowniczym dla: Zadanie 1.

Tytuł postępowania: (M14) Dostawa rur i elementów preizolowanych z rezystancyjnym systemem sygnalizacyjno-alarmowym zgodnym z systemem stosowanym w warszawskim systemie ciepłowniczym, przeznaczonych do stosowania w warszawskim systemie ciepłowniczym dla:

Zadanie 1. Przebudowa s.c. osiedlowej od komory J-25/P-6 do komory J-25/P-6/P-2 z przyłączami do budynków Secemińska 3,5,7,9, Wrocławska 3 (ETAP 1) oraz do komory J-25/P-7 z przyłączami do budynków Gołuchowska 3,5,7 - SC I 14.

Zadanie 2. Przebudowa s.c. osiedlowej od komory J-25/P-6 do komory J-25/P-6/P-2 z przyłączami do budynków Secemińska 3,5,7,9, Wrocławska 3  oraz do komory J-25/P-7 z przyłączami do budynków Gołuchowska 3,5,7 (ETAP 2) - SC I 15.

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 13.12.2017 r.

 

Termin składania ofert: 18.01.2018 r. do godz. 10:45

 

Miejsce składania ofert:

Veolia Energia Warszawa S.A.

Plac Unii „C”, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Kancelaria, II p.

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 

Plik do pobrania 17_336_pn_d_informacja_z_otwarcia_ofert...

Plik do pobrania 336 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY...