menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Dzierżawa kotłowni olejowej kontenerowej o mocy min. 1,0 MW wraz z robotami towarzyszącymi.

Tytuł postępowania: Dzierżawa kotłowni olejowej kontenerowej o mocy min. 1,0 MW wraz z robotami towarzyszącymi.

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 2017-09-28

Termin składania ofert: 2017-10-03 do godz. 10.00

 

Oferty należy składać w jednej z następujących form:

elektroniczne - skan (np. *.PDF) na adres e-mail: vew.zakupy@veolia.com

lub 

pisemnie - w siedzibie Zamawiającego, Plac Unii C, Puławska nr 2, 02-566 Warszawa, II piętro, "Kancelaria".

Plik do pobrania 267 Zapytanie ofertowe...

Plik do pobrania 267 zal 2 projekt umowy wraz z załącznikami...

Plik do pobrania 267 zal 3 form oferty wstępnej...

Plik do pobrania 267 zal 4 oświadczenie...

Plik do pobrania 267 zal 5 wykaz doświadczenia...

Plik do pobrania 267 zal 1 opis przedmiotu zamówienia...