menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Dostawy jabłek do jednostek terenowych Veolia Energia Warszawa S.A. zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy w latach 2019-2020

Dostawy jabłek do jednostek terenowych Veolia Energia Warszawa S.A. zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy w latach 2019-2020

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 03.10.2018 r.

 

Termin składania ofert: 12.10.2018 r. do godz. 12:00

 

Miejsce składania ofert: zgodnie z zapytaniem ofertowym

Plik do pobrania 182_Zapytanie_ofertowe...