menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Dostawa rur i elementów preizolowanych z rezystancyjnym systemem sygnalizacyjno-alarmowym zgodnym z systemem stosowanym w warszawskim systemie ciepłowniczym, przeznaczonych do stosowania w warszawskim systemie ciepłowniczym dla: Przebudowa magistrali siec

Tytuł postępowania: Dostawa rur i elementów preizolowanych z rezystancyjnym systemem sygnalizacyjno-alarmowym zgodnym z systemem stosowanym w warszawskim systemie ciepłowniczym, przeznaczonych do stosowania w warszawskim systemie ciepłowniczym dla: Przebudowa magistrali sieci ciepłowniczej od komory M-11 do komory M-11/L5 wzdłuż ul. Żwirki i Wigury w m. st. Warszawie [SC II 41].

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 28.02.2018 r.

 

Termin składania ofert: 15.03.2018 r. do godz. 10:45

 

Miejsce składania ofert:

Veolia Energia Warszawa S.A.

Plac Unii „C”, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Kancelaria, II p.

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.

Plik do pobrania 035_Informacja_z_otwarcia_ofert...

Plik do pobrania 035_Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty...

Plik do pobrania 035_zawiadomienie_o_unieważnieniu_wyboru...

Plik do pobrania 035_-_zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_02052018...