menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Dostawa rur i elementów preizolowanych z rezystancyjnym systemem sygnalizacyjno-alarmowym zgodnym z systemem stosowanym w warszawskim systemie ciepłowniczym, przeznaczonych do stosowania w warszawskim systemie ciepłowniczym dla: Przebudowa sieci ciepłowni

Tytuł postępowaniaDostawa rur i elementów preizolowanych z rezystancyjnym systemem sygnalizacyjno-alarmowym zgodnym z systemem stosowanym w warszawskim systemie ciepłowniczym, przeznaczonych do stosowania w warszawskim systemie ciepłowniczym dla: Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory M-25 do M-27 - ul. Bakalarska w m. st. Warszawie - etap II M-26 do M-27 - [SC I 51].

 

Tryb postępowaniaprzetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 30.01.2018 r.

 

Termin składania ofert: 13.03.2018 r. do godz. 10:45

 

Miejsce składania ofert:

Veolia Energia Warszawa S.A.

Plac Unii „C”, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Kancelaria, II p.

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) 

Plik do pobrania 386_Informacja_z_otwarcia_ofert...

Plik do pobrania 386_-_zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty...