menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Dostawa rur i elementów preizolowanych z rezystancyjnym systemem sygnalizacyjno-alarmowym zgodnym z systemem stosowanym w warszawskim systemie ciepłowniczym, przeznaczonych do stosowania w warszawskim systemie ciepłowniczym dla: Zadanie 1. Przebudowa osi

Tytuł postępowania: (M5, M6) Dostawa rur i elementów preizolowanych z rezystancyjnym systemem sygnalizacyjno-alarmowym zgodnym z systemem stosowanym w warszawskim systemie ciepłowniczym, przeznaczonych do stosowania w warszawskim systemie ciepłowniczym dla:

Zadanie 1. Przebudowa osiedlowej s.c. od komory H-20/L-12/L-2A do H-20/L-12/L-3 w ul. Aspekt i ul. Renesansowej - SC I 19,

Zadanie 2. Przebudowa s.c. osiedlowej od T14/L2 do  T14/L5 z przyłączami do bud. Potocka 33 i Bieniewicka 18A - SC I 71,

Zadanie 3. Przebudowa przyłącza s.c. od studzienki H-18/P-6/S-4 do budynku przy ul. Szegedyńskiej 3 - SC I 20.

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 15.12.2017 r.

 

Termin składania ofert: 25.01.2018 r. do godz. 10:45

 

Miejsce składania ofert:

Veolia Energia Warszawa S.A.

Plac Unii „C”, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Kancelaria, II p.

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 

Plik do pobrania 342_informacja_z_otwarcia_ofert_...

Plik do pobrania 342_unieważnienie w ZAD2_ZAD3_www...

Plik do pobrania 342 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZADANIE 1 www...