menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Dostawa rur i elementów preizolowanych z rezystancyjnym systemem sygnalizacyjno-alarmowym zgodnym z systemem stosowanym w warszawskim systemie ciepłowniczym, przeznaczonych do stosowania w warszawskim systemie ciepłowniczym dla: Przebudowa osiedlowej siec

Dostawa rur i elementów preizolowanych z rezystancyjnym systemem sygnalizacyjno-alarmowym zgodnym z systemem stosowanym w warszawskim systemie ciepłowniczym, przeznaczonych do stosowania w warszawskim systemie ciepłowniczym dla: Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory R-6 (odrzut w prawo) do budynków Raszyńska 3,3A, Nowogrodzka 84/86 - SC I 56 – budowa osiedlowej s.c. od zaworów odcinających do budynków przy ul. Raszyńska 3 i 3A w Warszawie

 

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 30.11.2018 r.

 

Termin składania ofert: 07.01.2019 r. do godz. 10:45

 

Miejsce składania ofert:

https://veolia.ezamawiajacy.pl/pn/veolia/demand/notice/public/2319/details

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

Plik do pobrania 234_Informacja_z_otwarcia_ofert...

Plik do pobrania 234_Informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej...