menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Dostawa rur i elementów preizolowanych z rezystancyjnym systemem sygnalizacyjno-alarmowym zgodnym z systemem stosowanym w warszawskim systemie ciepłowniczym, przeznaczonych do stosowania w warszawskim systemie ciepłowniczym (M3)

Dostawa rur i elementów preizolowanych z rezystancyjnym systemem sygnalizacyjno-alarmowym zgodnym z systemem stosowanym w warszawskim systemie ciepłowniczym, przeznaczonych do stosowania w warszawskim systemie ciepłowniczym dla: Przebudowy magistrali sieci ciepłowniczej od komory R-10 do komory R-13 w rejonie ulic Niemcewicza, Tarczyńska, Daleka w Warszawie - SC I 23.

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 15.12.2017 r.

 

Termin składania ofert: 25.01.2018 r. do godz. 10:45

 

Miejsce składania ofert:

Veolia Energia Warszawa S.A.

Plac Unii „C”, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Kancelaria, II p.

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 

Plik do pobrania 345_siwz_czesc_ii_umowa.zip ...

Plik do pobrania 345_siwz_czesc_iii_specyfikacja_techniczna.zip ...

Plik do pobrania 345_zal._1a_do_siwz_zestawienie_mat._ilos._i_cen_jed.xlsx...

Plik do pobrania 17_345_pn_d_siwz_wraz_z_zalacznikami_nr_1_3_4_5.docx ...

Plik do pobrania 345_ogloszenie.pdf...

Plik do pobrania 345_siwz_czesc_i_zalacznik_2_jedz.doc...