menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Dostawa rur i elementów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE z rezystancyjnym systemem sygnalizacyjno-alarmowym zgodnym z systemem stosowanym w warszawskim systemie ciepłowniczym, przeznaczonych do stosowania w warszawskim systemie ciepłowniczym dla:

Tytuł postępowania: dostawa rur i elementów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE z rezystancyjnym systemem sygnalizacyjno-alarmowym zgodnym z systemem stosowanym w warszawskim systemie ciepłowniczym, przeznaczonych do stosowania w warszawskim systemie ciepłowniczym dla:
Zadanie 1.  Przebudowa sieci ciepłowniczej osiedlowej między komorami A-19/L-3 i A-19/L-4/P-1 z przyłączami do budynków przy ul. Łojewskiej 3,5,7 i 9 oraz Chodeckiej 13
Zadanie 2. Przebudowa sieci ciepłowniczej osiedlowej z komory WP‑18/L-6 do WP-18/L-6/P-1 /S-1 w ul. Staniewickiej

 

Tryb postępowania: Przetarg jest dwustopniowy z wykorzystaniem negocjacji

 

Data ogłoszenia: 05.04.2017 r.

 

Termin składania ofert: 04.05.2017 r. do godz. 11:00

 

Miejsce składania ofert:

Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

Plac Unii „C”, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Recepcja V p.

 

Do niniejszego postępowania stosuje się zapisy Instrukcji UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, której treść udostępniona jest poniżej.

Plik do pobrania Instrukcja „Udzielanie zamówień współfinansowanych ze środków publicznych”...

Plik do pobrania 007_Ogłoszenie...

Plik do pobrania 007_SWZ_Część_I_Organizacyjna...

Plik do pobrania 007_SWZ_Cęść_II_Fromalno-prawna...

Plik do pobrania 007_SWZ_Część_III_Techniczna...

Plik do pobrania 007_Informacja o zamknięciu postępowania w zadaniu 1...

Plik do pobrania 007_wynik_postępowania...