menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

DOSTAWA RUR I ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH W PŁASZCZU OSŁONOWYM HDPE Z REZYSTANCYJNYM SYSTEMEM SYGNALIZACYJNO-ALARMOWYM ZGODNYM Z SYSTEMEM STOSOWANYM W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM, PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM DLA P

Tytuł postępowania:

 

Dostawa rur i elementów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE z rezystancyjnym systemem sygnalizacyjno-alarmowym zgodnym z systemem stosowanym w warszawskim systemie ciepłowniczym, przeznaczonych do stosowania w warszawskim systemie ciepłowniczym dla przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Stanisławowskiej 7 i 9 w Warszawie [SCI 63]

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 07.12.2017 r.

 

Termin składania ofert: 15.01.2018 r. do godz. 10:45

 

Miejsce składania ofert:

Veolia Energia Warszawa S.A.

Plac Unii „C”, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Kancelaria, II p.

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 

Plik do pobrania 338_Informacja_Z_otwarcia_ofert...

Plik do pobrania 338_wybor-vwaw.pdf ...