menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Dostawa rur i elementów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE z rezystancyjnym systemem sygnalizacyjno-alarmowym zgodnym z systemem stosowanym w warszawskim systemie ciepłowniczym, przeznaczonych do stosowania w warszawskim systemie ciepłowniczym dla:

Tytuł postępowania: Dostawa rur i elementów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE z rezystancyjnym systemem sygnalizacyjno-alarmowym zgodnym z systemem stosowanym w warszawskim systemie ciepłowniczym, przeznaczonych do stosowania w warszawskim systemie ciepłowniczym dla: zadanie 1. Budowa sieci ciepłowniczej od ul. Sławka do kotłowni przy ul. Rakietników 25A, Skorosze etap I faza 1; zadanie 2. Budowa sieci ciepłowniczej od ul. Konińskiej wzdłuż ul. Sławka i ul. Kolorowej, Skorosze etap II.

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 28.02.2017 r.

 

Termin składania ofert: 06.04.2017 r. do godz. 10:45

 

Miejsce składania ofert:

Veolia Energia Warszawa S.A.

Plac Unii „C”, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Kancelaria, II p.

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.

Plik do pobrania 019 Informacja z otwarcia ofert...

Plik do pobrania 019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...