menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): od komory S-18 do komory S24 z przyłączami do budynków Szpitalna 1, Zgody 4 – SC II 51.

Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): od komory  S-18 do komory S24  z przyłączami do budynków Szpitalna 1, Zgody 4  – SC II 51.

W ramach zadania: Zakup materiałów preizolowanych. Materiały zapewnią przebudowę 2 x 11,37 km sieci ciepłowniczej.

 W ramach projektu: „Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej - ETAP II”, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0040/16.

 

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 

 

Data ogłoszenia: 18.01.2019 r.

 

Termin składania ofert: 04.06.2019 r. do godz. 10:45

 

Miejsce składania ofert: https://veolia.ezamawiajacy.pl/pn/veolia/demand/notice/public/2863/details

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

Plik do pobrania 275_ogloszenie_.pdf ...

Plik do pobrania 275_cz_i_siwz.zip ...

Plik do pobrania 275_cz_ii_siwz.zip...

Plik do pobrania 275_cz_iii_siwz.zip ...

Plik do pobrania 275_sprostowanie_ogloszenia.pdf ...

Plik do pobrania 275_wyjasnienie_1.zip...

Plik do pobrania 275_zmiana_tresci_siwz_w_zakresie_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.zip...

Plik do pobrania 275_wyjasnienie_tresci_siwz_2.pdf...

Plik do pobrania 275_zmiana_tresci_siwz_w_zakresie_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert_2.zip...

Plik do pobrania 275_zmiana_tresci_siwz_4.pdf...

Plik do pobrania 275_zmiana_tresci_siwz_4_zalaczniki.zip ...

Plik do pobrania 275_zmiana_tresci_siwz5.zip ...