menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): Zadanie 1: Sieć ciepłownicza rozdzielcza - Zadanie II (Etap I, II, III, IV, V). Zakup materiałów preizolowanych (w tym m.in. rur preizolowanych min. 1

 

Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): 

Zadanie 1: Sieć ciepłownicza rozdzielcza - Zadanie II (Etap I, II, III, IV, V). Zakup materiałów preizolowanych (w tym m.in. rur preizolowanych min. 10,14 km, 200 zaworów preizolowanych) dla Etapu I Zadania II - do budynków zasilanych z kotłowni Rakietników 25A; 

Zadanie 2: Sieć ciepłownicza rozdzielcza - Zadanie II (Etap I, II, III, IV, V). Zakup materiałów preizolowanych (w tym m.in. rur preizolowanych min. 10,14 km, 200 zaworów preizolowanych) dla Etapu III Zadania II - do budynków zasilanych z kotłowni Kolorowa 15; 

Zadanie 3: Sieć ciepłownicza rozdzielcza - Zadanie II (Etap I, II, III, IV, V). Zakup materiałów preizolowanych (w tym m.in. rur preizolowanych min. 10,14 km, 200 zaworów preizolowanych) dla Etapu V Zadania II - do budynków zasilanych z kotłowni Skoroszewska 7 i Nurzyńska 1.

Materiały zapewnią budowę 2 x 4,26 km oraz modernizację 2 x 0,81 km sieci ciepłowniczej rozdzielczej i przyłączy.

W ramach projektu: Budowa sieci ciepłowniczej celem likwidacji lokalnych źródeł niskiej emisji na osiedlu Skorosze w Warszawie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 

 

Data ogłoszenia: 16.01.2019 r.

 

Termin składania ofert: 201109.020304.2019 r. do godz. 10:45

 

Miejsce składania ofert: https://veolia.ezamawiajacy.pl/pn/veolia/demand/notice/public/2803/details

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

Plik do pobrania 280_informacja_z_otwarcia_ofert...