menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Dostawa gazów technicznych w ramach umowy ramowej

Tytuł postępowania: Dostawa gazów technicznych w ramach umowy ramowej.

Tryb postepowania: przetarg nieograniczony

Data ogłoszenia: 22.06.2018 r. 

Termin składania ofert: 02.07.2018 r. do godz. 12:00

Miejsce składania ofert: zgodnie z zapytanie ofertowym

Plik do pobrania 115_zapytanie_ofertowe...

Plik do pobrania 115_zal_1_opis_przedmiotu_zamowienia_2018...

Plik do pobrania 115_zal_2_projekt_umowy...

Plik do pobrania 115_zal_3_formularz_oferty...

Plik do pobrania 115_zal_4_oświadczenie...