menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Wymagania techniczne dla urządzeń stosowanych w sieci ciepłowniczej w.s.c..

UWAGA: zmiany wprowadzone w wymaganiach technicznych i wytycznych dla Projektantów, w stosunku do poprzedniej wersji dokumentów, są zaznaczone w tekście kolorem czerwonym. 

Plik do pobrania Wymagania techniczne dla zasuw klinowych DN 40 ÷ 300 przeznaczonych do stosowania w w.s.c.....

Plik do pobrania Wymagania techniczne dla klasycznych regulatorów różnicy ciśnień do montażu w komorach ciepłowniczych w.s.c.....

Plik do pobrania Wymagania techniczne dla pilotowych regulatorów różnicy ciśnień do montażu w komorach ciepłowniczych w.s.c....

Plik do pobrania Wymagania techniczne dla termometrów, manometrów, kurków manometrycznych...

Plik do pobrania Wymagania techniczne dla armatury zaporowo-regulującej...

Plik do pobrania Wymagania techniczne oraz specyfikacja techniczna kurków kulowych wysokoparametrowych...

Plik do pobrania Wymagania techniczne oraz specyfikacja techniczna przepustnic...

Plik do pobrania Wymagania techniczne dla osiowych kompensatorów mieszkowych...