menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Wymagania techniczne dla rurociągów preizolowanych w w.s.c..

Projekty typowych studni z zaworami odwadniającymi dla rurociągów ciepłowniczych preizolowanych o średnicy Dnb=32-1100. Zobacz wykaz dostępnych dokumentów.
 
Projekty typowych studni z zaworami odpowietrzającymi dla rurociągów sieci ciepłowniczych preizolowanych o średnicy DN=32-150. Zobacz wykaz dostępnych dokumentów
 
Projekty typowych studni z zaworami odcinającymi dla rurociągów sieci ciepłowniczych preizolowanych o średnicy Dn=32-150. Zobacz wykaz dostępnych dokumentów.

Wyświetl>>

 

Warunki lokalizacji obiektów w pobliżu czynnych sieci ciepłowniczych

Wyswietl>>

 

Wymogi eksploatacyjno-formalne dot. prowadzenia przewodów sieci ciepłowniczej pod stropem podziemnych garaży i piwnic

Wyświetl>>

 

 

UWAGA: zmiany wprowadzone w wymaganiach technicznych i wytycznych dla Projektantów w stosunku do poprzedniej wersji dokumentów są zaznaczone w tekście kolorem czerwonym. 

Plik do pobrania Wymagania techniczne oraz specyfikacja techniczna giętkie preizolaty...

Plik do pobrania Wymagania techniczne oraz specyfikacja techniczna dla rur i elementów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE...

Plik do pobrania Określenie punktów krytycznych dla kontroli jakości dostaw przy transporcie i składowaniu elementów preizolowanych...

Plik do pobrania Wytyczne wykonania, montażu, odbioru i eksploatacji rurociągów preizolowanych HDPE (układanych bezpośrednio w gruncie)...