menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Wymagania techniczne dla rurociągów preizolowanych w w.s.c..

Projekty typowych studni z zaworami odwadniającymi dla rurociągów ciepłowniczych preizolowanych o średnicy Dnb=32-1100. Zobacz wykaz dostępnych dokumentów.
 
Projekty typowych studni z zaworami odpowietrzającymi dla rurociągów sieci ciepłowniczych preizolowanych o średnicy DN=32-150. Zobacz wykaz dostępnych dokumentów
 
Projekty typowych studni z zaworami odcinającymi dla rurociągów sieci ciepłowniczych preizolowanych o średnicy Dn=32-150. Zobacz wykaz dostępnych dokumentów.

Wyświetl>>

 

Warunki lokalizacji obiektów w pobliżu czynnych sieci ciepłowniczych

Wyswietl>>

 

Wymogi eksploatacyjno-formalne dot. prowadzenia przewodów sieci ciepłowniczej pod stropem podziemnych garaży i piwnic

Wyświetl>>

 

 

UWAGA: zmiany wprowadzone w wymaganiach technicznych i wytycznych dla Projektantów w stosunku do poprzedniej wersji dokumentów są zaznaczone w tekście kolorem czerwonym. 

Plik do pobrania Wymagania techniczne oraz specyfikacja techniczna giętkie preizolaty...

Plik do pobrania Określenie punktów krytycznych dla kontroli jakości dostaw przy transporcie i składowaniu elementów preizolowanych...

Plik do pobrania Wymagania techniczne oraz specyfikacja techniczna preizolaty HDPE ZIT...

Plik do pobrania Wymagania techniczne oraz specyfikacja techniczna preizolaty SPIRO ZIT...

Plik do pobrania Wytyczne wykonania, montażu, odbioru i eksploatacji rurociągów preizolowanych HDPE (układanych bezpośrednio w gruncie)...

Plik do pobrania Wymagania techniczne dla przewodowych rur stalowych...

Plik do pobrania Wymagania techniczne oraz specyfikacja techniczna preizolaty SPIRO...

Plik do pobrania Wymagania techniczne oraz specyfikacja techniczna preizolaty...