menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Wymagania techniczne dla rurociągów preizolowanych w w.s.c..

Projekty typowych studni z zaworami odwadniającymi dla rurociągów ciepłowniczych preizolowanych o średnicy Dnb=32-1100. Zobacz wykaz dostępnych dokumentów.
 
Projekty typowych studni z zaworami odpowietrzającymi dla rurociągów sieci ciepłowniczych preizolowanych o średnicy DN=32-150. Zobacz wykaz dostępnych dokumentów
 
Projekty typowych studni z zaworami odcinającymi dla rurociągów sieci ciepłowniczych preizolowanych o średnicy Dn=32-150. Zobacz wykaz dostępnych dokumentów.

Wyświetl>>

 

Warunki lokalizacji obiektów w pobliżu czynnych sieci ciepłowniczych

Wyswietl>>

 

Wymogi eksploatacyjno-formalne dot. prowadzenia przewodów sieci ciepłowniczej pod stropem podziemnych garaży i piwnic

Wyświetl>>

 

Eksploatacyjne wytyczne projektowania oraz montażu rurociągów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE

Wyświetl >>

Plik do pobrania Wymagania techniczne oraz specyfikacja techniczna giętkie preizolaty...

Plik do pobrania Określenie punktów krytycznych dla kontroli jakości dostaw przy transporcie i składowaniu elementów preizolowanych...

Plik do pobrania Wymagania techniczne dla przewodowych rur stalowych...

Plik do pobrania Wytyczne montażu rurociągów preizolowanych HDPE...

Plik do pobrania Wymagania techniczne dla rur preizolowanych HDPE...