menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ELEMENTÓW STALOWYCH, RUR PRZEWODOWYCH I IZOLACJI TERMICZNYCH STOSOWANYCH W W.S.C.

Wymagania dla rur stalowych znajdują się w Załączniku 1 "WYTYCZNYCH WYKONANIA, MONTAŻU, ODBIORU I EKSPLOATACJI RUROCIĄGÓW PREIZOLOWANYCH W PŁASZCZU OSŁONOWYM HDPE (UKŁADANYCH BEZPOŚREDNIO W GRUNCIE)".

Plik do pobrania Wymagania techniczne dla metalowych wyrobów budowlanych...

Plik do pobrania Wymagania techniczne dla izolacji przeznaczonych do stosowania na rurociągach Warszawskiego Systemu Ciepłowniczego...

Plik do pobrania Wytyczne dla rurociągów preizolowanych HDPE...