menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Akceptacja trasy s.c. i uzgadnianie dokumentacji

Projekty wykonawcze dotyczące budowy, przebudowy, rozbudowy oraz modernizacji -remontów sieci, węzłów cieplnych (w tym instalacji elektrycznych węzła) zasilanych z m.s.c., podlegają uzgodnieniu z Veolią Energia Warszawa S.A. Nie podlegają uzgodnieniu projekty instalacji wewnętrznych c.o., c.w., c.t..

Przed złożeniem projektu sieci ciepłowniczej lub przyłącza do uzgodnienia należy uzyskać akceptację trasy w Dziale Technicznym Veolia Energia Warszawa S.A. Uzgadnianie projektów oraz załatwianie spraw z tym związanych prowadzi: Dział Techniczny (EWT). Ogólne informacje dotyczące dokumentacji i trybu uzgadniania:
 

  • Projekt, wykonany przez uprawnionych projektantów, musi być uzgodniony z Veolia Energia Warszawa S.A.
  • Projekt musi uwzględniać zalecenia określone w wydanych informacjach i warunkach technicznych, a także powinien odpowiadać wymogom obowiązującego Prawa Budowlanego oraz przepisom wykonawczym, które się z nim wiążą.


Projekt należy składać do uzgodnienia w dwóch egzemplarzach (projekty sieci , węzłów oraz instalacji elektrycznych w węzłach)

Do projektów wymagane jest załączanie obliczeń, W przypadku projektu sieci cieplnej, wymagany jest wykaz kolizji wraz z podaniem sposobu ich rozwiązania. Projekty automatycznej regulacji węzłów oraz instalacji elektrycznych dla węzłów cieplnych uzgadniane są po uzgodnieniu technologii węzłów cieplnych. 
Wnioski o odstępstwa od wytycznych techniczno-eksploatacyjnych (norm branżowych) należy składać na piśmie, z podaniem wszystkich uwarunkowań i uzasadnienia. Powinny one zawierać propozycje konkretnych rozwiązań zamiennych.

 

Komunikat: Od dnia 01.01.2014r. do uzgodnionej dokumentacji technicznej sieci ciepłowniczej/przyłącza należy dołączyć płytę CD zawierającą wyciąg z dokumentacji (pliki w formacie pdf), minimum:

  1. Strona tytułowa projektu
  2. Projekt zagospodarowania terenu wraz z trasą sieci ciepłowniczej / przyłącza
  3. Schemat montażowy sieci ciepłowniczej / przyłącza


Dział Techniczny (EWT)
ul. Wejnerta 27, 02-619 Warszawa, piętro III
t. 22 658 55 66
f. 22 658 55 25
e-mail: vew.dzial.techniczny@veolia.com

Uprzejmie Informujemy, że przyjmowanie interesantów  w sprawach związanych z akceptacją trasy s.c. i uzgadnianiem dokumentacji technicznej odbywa się w Dziale Technologii ul. Puławska 2, budynek Plac Unii C, piętro III w każdy:
 

  • poniedziałek w godzinach 8.00-12.00
  • środę w godzinach 12.00-15.00
  • piątek w godzinach 8.00-12.00


Uwagi do projektów trasy s.c. i do dokumentacji można omawiać z pracownikami Działu Technologii w godzinach przyjęć interesantów po uprzednim uzgodnieniu terminu. Informacje o osobie prowadzącej sprawę można uzyskać pod nr tel. 22 658 55 66 lub adres email: vew.dzial.techniczny@veolia.com

 

Plik do pobrania Wymogi dla akceptacji trasy sieci ciepłowniczej oraz projektów składanych do uzgodnienia w Veolii Energia Warszawa S.A. ...