menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Struktura paliw

Działając w myśl artykułu 116. ustęp 13. Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478) Veolia Energia Warszawa S.A. informuje, że udział procentowy ciepła dostarczonego w ciągu 2016 roku do danej sieci ciepłowniczej wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczanego do tej sieci w ciągu roku kalendarzowego wynosi:
 
Udział OZE - Odnawialne Źródła Energii   -  0%
 

 

Plik do pobrania Struktura paliw pierwotnych zużytych do wytworzenia ciepła w 2016 roku...

Plik do pobrania Wpływ na środowisko - zanieczyszczenia wyemitowane do powietrza ze źródeł wytwarzania ciepła w 2016 roku...