menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego przy ul. Szlenkierów 2 (nr rej. 6), t.j. budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej do budynków przy ulicy: Górczewska 6, 8; Młynarska 25A, 27, 29, 31; Szlenkieró

Tytuł postępowania: 

Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego przy ul. Szlenkierów  2 (nr rej. 6),  t.j. budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej do budynków przy ulicy: Górczewska 6, 8; Młynarska 25A, 27, 29, 31; Szlenkierów 2, 7; Tyszkiewicza 6, 8, 12, 12A; Żytnia 55, 63 w Warszawie 

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 15.05.2018 r.

 

Termin składania ofert: 25.06.2018 r. 02.07.2018 r. do godz. 10:45

 

Miejsce składania ofert:

Veolia Energia Warszawa S.A.

Plac Unii „C”, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Kancelaria, II p.

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

 

Plik do pobrania 098_informacja_z_otwarcia_ofert...

Plik do pobrania 098 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania...