menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Joanna Orłowska

Od listopada 2014 roku sprawuje funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za politykę finansową i bezpieczeństwo finansowe Spółki.

W grupie Veolia (wcześniej Dalkia) od 2007 roku. Przed objęciem obecnego stanowiska była Zastępcą Dyrektora Finansowego w Veolii Energia Polska. Wcześniej rozwijała swoją karierę w firmach audytorskich.

 

Absolwentka wydziału Finanse i Bankowość, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją „Rachunkowość Finansowa”, „Prawo handlowe” oraz „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”. Jest biegłym rewidentem i członkiem ACCA. Ukończyła studium podyplomowe Akademii Psychologii Przywództwa, uczestniczyła w międzynarodowych programach rozwojowych kadry menedżerskiej grupy Veolia.

 

Członek Zarządu 
Dyrektor Finansowy

Joanna Orłowska