menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Bartosz Krysta

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

 

Karierę zawodową rozpoczął w 1997 roku w Górnośląskich Zakładach Energetycznych S.A. W latach 2005 – 2012 pracował w VATTENFALL SALES POLAND Sp. z o.o., najpierw na stanowisku Koordynatora ds. Portfela Sprzedaży i Wyceny Produktów, a następnie Kierownika Działu ds. Portfela Sprzedaży i Cenotwórstwa. Następnie od maja 2012 roku do lutego 2014 zajmował stanowisko Szef Biura Wycen i Pomiaru Ryzyka w TAURON POLSKA ENERGIA SA, gdzie odpowiadał m.in. za wdrożenie i rozwój systemu pomiaru i kontroli ryzyka handlowego.

 

W latach 2014 – 2016 pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Zarządzania Portfelem, a następnie Prezesa Zarządu w ENEA Trading Sp. z o.o. odpowiadając za zarządzanie strategiczne i operacyjne spółką. Ostatnio jako Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający w ZARMEN ENERGIA Sp. z o.o. tworzył od podstaw organizację zajmującą się handlem hurtowym energią elektryczną i instrumentami powiązanymi.

 

Członek Zarządu

Dyrektor Handlowy

Bartosz Krysta