menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Aneta Przybysz

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych.

 

Karierę zawodową rozpoczęła w 1996 roku w Polskich Liniach Lotniczych LOT S.A. Od 2011 roku pełniła tam funkcję Dyrektora Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi, odpowiadając za budowanie strategii i realizację polityki personalnej i odpowiadając m.in. za obszar komunikacji wewnętrznej oraz współpracę ze związkami zawodowymi.

 

W lipcu 2015 roku objęła stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Spraw Pracowniczych w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A., odpowiadała za obszar związany z rekrutacją, rozwojem i motywacją pracowników, za implementację m.in. narzędzi HR: modelu kompetencji, systemu oceny rocznej pracowników oraz programu zarządzania talentami.

 

Członek Zarządu

Dyrektor Zasobów Ludzkich

Aneta Przybysz